Tjänster


  • SoMe - uppdatering och skötsel av era sociala medier.

  • Nyhetsbrev - Framställande av text och layout för löpande nyhetsbrev.


  •  Tryckt material - Layout och text för visitkort, foldrar, affischer med mera. 

  • Foto - Fotografering av personal, produkter och dylikt. 


  • Grafisk profil - Utformning av layout för logga, hemsida och annan profilering. 


  • Rekrytering - Hjälp med utformning av platsannons, marknadsföring av densamma och gallring samt återkoppling till de sökande.  

  • Administration - Hjälp med administrativa uppgifter så som excel-listor, uppstyrning av mappsystem med mera.